برنج گیلان و شالیکوبی مروارید شالیزار

برنج گیلان و تولید و عرضه مستقیم برنج خالص و خاص

معرفی انواع برنج

معرفی انواع برنج:

 

1. برنج حسنسرای  

 

2. برنج صدری

 

3.برنج هاشمی

 

4.برنج طارم

 

5.برنج علی کاظمی

 

6.برنج فجر

 

7.برنج شیرودی

 

8. برنج ندا

 

9. برنج رمضانی