برنج گیلان و شالیکوبی مروارید شالیزار

برنج گیلان و تولید و عرضه مستقیم برنج خالص و خاص

قیمت روز برنج 1398/03/21

قیمت روز برنج در تاریخ 21 خرداد

­شالیکوبی مروارید شالیزار

قیمت روز (21/03/1398)

قیمت (تناژ)

شهر کشت شده

نوع برنج

        

         برنج های سورتینگ شده برنجهای هستند یک دست و بدون هیچ خورده برنجی و لکی  ( برای مشکل پسند ها )

 

25000

تالش

صدری (سورتینگ شده) درجه 1

23500

تالش

هاشمی (صورتینگ شده) درجه1

20500

علی آباد کتول

دم سیاه (سورتینگ شده) درجه1

20000

زاغمرز

طارم محلی (سورتینگ شده) درجه 1

18500

گرگان

سیاهدم فجر(سورتینگ شده) درجه 1

17000

جویبار

شیرودی (سورتینگ شده) درجه 1

.

برنج سه الکه می توان گفت برنجهای خوبی هستن فقط مقداری کمی سر لاشه در آن یافت می شود ولی در پخت اصلا مشخص نیست

 

 

24200

تالش

صدری (درجه 1)

23000

تالش

هاشمی (درجه1)

20000

علی آباد کتول

دم سیاه (درجه1)

19500

زاغمرز

طارم محلی(درجه1)

18000

گرگان

سیاهدم فجر(درجه1)

16500

جویبار

شیرودی (درجه1)

گیلان کیلومتر 17 جاده انزلی به تالش اول جاده آبکنار

09119417260   :ولی زاده