برنج گیلان و شالیکوبی مروارید شالیزار

برنج گیلان و تولید و عرضه مستقیم برنج خالص و خاص

قیمت روز برنج

برنج صدری          20000

 

برنج هاشمی         19000

 

برنج طارم محلی    18000 

برنج دم سیاه       18000

 

برنج فجر گرگان    15000